Per Johannes Løvfald.

 
Du er besøkende nr. [counter]


IFORMATIVE LINKER:

Hjertet og stress - The language of Love - YouTube

Tilstedeværelse ved hjelp av Bevisst Pust - Mindfulness, YouTube

Dette trigger 
hjerteinfakt - artikkel Dagbladet.

Stress er farlig for barn.

Norsk ukebald, intervju med Per J. Løvfald, Gå mørketiden lyst i møte

Vannets tidløse visdom
 

Look at yourself after watching this

Ambres - en utenomjordisk bevissthet taler.

Farlige medikamenter

Bivirkninger av medisiner

Endorfiner

Dopamin & Serotonin

Jose Silva

Akupunkturpoints Database

Senter for Pusteintegrering

Fotograf/kunstner Robert Sannes

 


Inspirerende coaching™ og oppmerksomhetstrening / stressmestring -
en bevisstgjøringsprosess.

Jeg tilbyr individuelle samtaler og gruppesamtaler hvor du blir mer bevisst på hvordan sinnet og tankene fungerer. Dette gjør deg blant annet i stand til å endre negative tanke- og følelsesmønstre som gjentar seg,
dvs. går på autopilot.

Tema:
 Kroppens naturlige pustebevegelser - 
Relasjonell atferd - Indre ro og trygghet - Selvinnsikt - Tilstedeværelse Emosjonell intelligens (EQ) -Medavhengighet - Selvutvikling (utvikling = å vikle seg ut).

Tlf.: 90 65 31 69

 
Oppmerksomhetstrening/Stressmestring

Med Oppmerksomhetstrening (OT) lærer du å beholde fokus og roen under stressende forhold, men du utvikler også selvinnsikt slik at du kan omprogrammere din atferd på en stressreduserende måte.

Gjennom OT får du økt livskvalitet. Når du er oppmerksom, øker kvaliteten på alt du gjør. 

Stress som helserisiko

Går du rundt med en følelse av å ikke strekke til?
En dansk undersøkelse viser at hver sjette av oss står i fare for å bli langtidssykemeldt på grunn av stress. 

FORHØYET STRESSNIVÅ OVER TID kan føre til hjerte- og karsykdommer samt svekkelse av immunforsvaret", ref. hjertespesialist Andries J. Kroese. 

I følge Verdens helseorganisasjon, er stress blant de tre største helseproblemene i verden.

Symptomer på stress

Irritasjon, Problemer med å sove, Rastløshet, Hjertebank, Svettetokter, Tørr i hals og munn, Trøtt og manglende konsentrasjon, Følelsesmessig ustabil, Mageproblemer, Hodepine, Manglende appetitt, Nakke- og ryggsmerter, Økt røyking, Økt bruk av sove- og nervemedisin, Alkohol- og stoffmisbruk.

Studier fra USA viser at 50-70% av alle primærlegebesøk først og fremst skyldes stress (ref. bl.a. Heartmath Institute, USA, boken "Evnen til helbred" av psykiater og nevrolog David Servan-Schreiber og boken "Oppnå mer med mindre stress" av professor og spesialist i hjerte- og karkirurgi, Andries J. Kroese).

Hjertero og sinnsro --› Høy Hjertekoherens.

Med oppmerksomhet mot inn- og utpust (respirasjonssystemet er vårt største renselsesorgan) oppnås hjerte- og sinnsro som blant annet fører til:
- høy hjertekoherens (god koordinasjon mellom hjertet og hjerne slik at             synkroniseringen av hjernefunksjonene optimaliseres)
- styrket immunforsvar
- økt tilstedeværelse
- økt livskvalitet
- indre trygghet
- bedre hukommelse og søvn
- balansert nivå av kortisol (langtidsstresshormoner) i kroppen
- økt produksjon og utskillelse av endorfiner (kroppens eget rusmiddel,
  lykkehormoner)
- økt produksjon og utskillelse av oxytocin fra hjertet (kjærlighetshormoner).


Hjertefokus, pustekurs Østfold, stressmestring Østfold, intuisjon, hjertepust, kurs stress Østfold, bevisst pust, medavhengighet       Hjertet, hjertekoherens, hjertepust, hjertefokus    Blod- og lymfesystemet, hjerte og kar, sentralneervesystemet

Bevisst Pust -> tilstedeværelse  -> hjertero  -> mer balanse i lymfe-, blod- hormonsystemet. 


Kun ca. 10 % av dine tanker og handlinger er bevisste.

Det er de ubevisste følelsene som styrer det aller meste av dine tanke- & handlingsmønstre, på godt og vondt. Hos et menneske går ca. 90 % på autopilot, inkludert handlinger og tanker (nevrologisk prosessering). 

Kontortid: hverdager kl. 17.00 - 21.00, lørdag/søndag kl. 10.00 - 15.00.
Kontor: Huslflidveien 3, Mysen, Indre Østfold - ca. 50 min. med bil fra f.eks. Oslo, Lillestrøm, Moss eller Fredrikstad.

Per Johannes Løvfald:
Inspirerende Coach™, Master Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi, Tankefelt Teknikker (TFT), Hypnoterapeut, Økonom.

___________________________________________________________

 NB! Denne nettsiden oppdaterer/bearbeider jeg kontinuerlig - så følg med ;-)