Per Johannes Løvfald.

 
Du er besøkende nr. [counter]


IFORMATIVE LINKER:

Hjertet og stress - The language of Love - YouTube

Tilstedeværelse ved hjelp av Bevisst Pust - Mindfulness, YouTube

Dette trigger 
hjerteinfakt - artikkel Dagbladet.

Stress er farlig for barn.

Norsk ukebald, intervju med Per J. Løvfald, Gå mørketiden lyst i møte

Vannets tidløse visdom
 

Look at yourself after watching this

Ambres - en utenomjordisk bevissthet taler.

Farlige medikamenter

Bivirkninger av medisiner

Endorfiner

Dopamin & Serotonin

Jose Silva

Akupunkturpoints Database

Senter for Pusteintegrering

Fotograf/kunstner Robert Sannes

 

Coaching og stressmestring/oppmerksomhetstrening.
Kurs settes opp på forespørsel fra privatpersoner og bedrifter.


per@hjelptilselvhjelp.com eller tlf.: 90 65 31 69

Individuelle samtaler eller gruppesamtaler
Selvutvikling (utvikling = å vikle seg ut av noe)
Kroppens naturlige pustebevegelser
Positiv Mental Visualisering (PMV)
Emosjonell intelligens (EQ)
Tydelighet i kommunikasjon
Indre ro, Selvinnsikt
Tilstedeværelse


Med Oppmerksomhetstrening (OT) lærer du å beholde fokus og roen under stressende forhold, men du utvikler også selvinnsikt slik at du kan omprogrammere din atferd på en stressreduserende måte. Gjennom OT får du økt livskvalitet. Når du er oppmerksom, øker kvaliteten på alt du gjør.


Studier fra USA viser at 50-70% av alle primærlegebesøk først og fremst skyldes stress (ref. bl.a. Heartmath Institute, USA, boken "Evnen til helbred" av psykiater og nevrolog David Servan-Schreiber og boken "Oppnå mer med mindre stress" av professor og spesialist i hjerte- og karkirurgi, Andries J. Kroese).
Det kommer stadig flere studier som viser hvordan langvarig stress påvirker oss fysisk, mentalt og sosialt.

Symptomer på stress

Irritasjon, Problemer med å sove, Rastløshet, Hjertebank, Svettetokter, Tørr i hals og munn, Trøtt og manglende konsentrasjon, Følelsesmessig ustabil, Mageproblemer, Hodepine, Manglende appetitt, Nakke- og ryggsmerter, Økt røyking, Økt bruk av sove- og nervemedisin, Alkohol- og stoffmisbruk.

Stress som helserisiko

Går du rundt med en følelse av å ikke strekke til?
En dansk undersøkelse viser at hver sjette av oss står i fare for å bli langtidssykemeldt på grunn av stress.
"FORHØYET STRESSNIVÅ over tid kan føre til hjerte- og karsykdommer samt svekkelse av immunforsvaret", ref. Andries J. Kroese. 
I følge Verdens helseorganisasjon, er stress blant de tre største helseproblemene i verden. 

Heldigvis kan du gjøre noe med ditt eget stressnivå uten å redusere mengden arbeidsoppgaver.

OPPMERKSOMHETSTRENING (OT)
og STRESSMESTRING

OT er en praktisk og effektiv metode for å redusere negativt stress, mestre
utfordringer og øke livskvaliteten i hverdagen og arbeidslivet. Kroppen vår
er alltid her, selv om "hodet" er et annet sted. OT er en metode for
selvregulering av helse og livskvalitet med dokumentert effekt. Å bringe
oppmerksomhet til kroppen, er derfor et godt hjelpemiddel for å være til
stede. StressMestring retter seg mot å endre vårt forhold til det som stresser
oss.

Med OT utvikler du balanse mellom kropp og sinn. OT er å være fullt og helt oppmerksom på det som skjer i kroppen og tankene akkurat nå, for å fjerne negativt stress og få hjertero, sinnsro og mentalt overskudd - en meget god livsforsikring.

Gjennom OT kommer du til å oppdage at mye av det negative stresset vi føler, kommer av at autopiloten har overtatt styringen av våre tanker, følelser og handlinger. 
Denne autopiloten er støyende psykologiske tanker som ikke er blitt ferdige med fortiden eller bekymrer seg over fremtid som kanskje aldri kommer. Slike tanker er unyttige og forårsaker unødivendig negativt stress. Med OT kan du skru av bryteren på autopiloten og finne indre ro i det stressløset nuet.
 

Hjertero og Sinnsro --› Høy Hjertekoherens.

Med oppmerksomhet mot inn- og utpust (respirasjonssystemet er vårt største renselsesorgan) samt observering, akseptering og frigivelse av fortrengte følelser og emosjoner under avspenning, oppnås hjerte- og sjelero og dermed:
høy hjertekoherens (god koordinasjon mellom hjertet og hjerne slik at synkroniseringen av hjernefunksjonene optimaliseres) - styrket immunforsvar, egenverd og intuisjon (indre visdom) - mer livsglede, indre trygghet, bedre hukommelse, konsentrasjon og søvn, klare tanker og objektivitet, mer overskudd og tilstedeværelse - balansert nivå av kortisol (langtidsstresshormoner) i kroppen - økt produksjon og utskillelse av endorfiner (kroppens eget rusmiddel, lykkehormoner) - økt produksjon og utskillelse av oxytocin fra hjertet (kjærlighetshormoner), m.m..


Hjertefokus, pustekurs Østfold, stressmestring Østfold, intuisjon, hjertepust, kurs stress Østfold, bevisst pust, medavhengighet       Hjertet, hjertekoherens, hjertepust, hjertefokus    Blod- og lymfesystemet, hjerte og kar, sentralneervesystemet

Bevisst Pust=klare tanker   Hjertero=helsegevinst=Balanse i lymfe-, blod- hormonsystemet. 


Kun ca. 10 % av dine tanker og handlinger er bevisste.

Det er de ubevisste følelsene som styrer det aller meste av dine tanke- & handlingsmønstre, på godt og vondt. Hos et menneske går ca. 90 % på autopilot, inkludert handlinger og tanker (nevrologisk prosessering). 

Det som et menneske har lært seg i oppveksten av forsvars- og overlevelsesstrategier, har lagt seg i cellehukommelsen i kroppens sentralnervesystem samt hjertet og andre vitale kroppsorganer. Mange tanker og følelser som et menneske ikke forstår hvorfor de har i voksen alder, kan spores tilbake til den gang da forsvars- og overlevelsesstrategiene var nødvendige. Så lenge cellene i kroppen ikke får ny beskjed på følelsesplanet (dvs. behandling for traumer, sjokkopplevelser, tvang, sorg, etc.), vil nervesystemet kontinuerlig fortsette å opprettholde det som skapte dette indre stresset. Kontinuerlig (negativt) indre stress påvirker hjertet meget negativt og er en av hovedårsakene til alvorlige sykdommer, subjektive muskelsykdommer, hudutslett, fobier, depresjon, etc. etc..

Kontortid: hverdager kl. 17.00 - 21.00, lørdag/søndag kl. 09.00 - 16.00.
Kontor: Huslflidveien 3, Mysen, Indre Østfold - ca. 50 min. med bil fra f.eks. Oslo, Lillestrøm, Moss eller Fredrikstad.

Per Johannes Løvfald:
Inspirerende Coach™, Master Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi, Tankefelt Teknikker (TFT), Hypnoterapeut, Økonom.

___________________________________________________________

 NB! Denne nettsiden oppdaterer/bearbeider jeg kontinuerlig - så følg med ;-)